BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ GẤP A3
Cập nhật:
Thứ Ba, 21-08-2012

BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ GẤP A3

QUY CÁCH SẢN PHẨM

Số
Lượng

Đơn giá 
không
cán nilon

Đơn giá 
cán bóng nilon
1 mặt

Đơn giá 
cán bóng nilon
2 mặt

Đơn giá 
cán mờ nilon
1 mặt

Đơn giá 
cán mờ nilon
2 mặt

 • Định lượng giấy: C150
 • Kích thước mở ra: 42 x 29.7cm
 • Kích thước gập vào: 21 x 29.7cm
 • In Offset nhiều màu 2 mặt siêu nét
 • Thời gian giao hàng 4 ngày
 • Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

1000

2800đ

3400đ

3700đ

3500đ

3800đ

2000

2000đ

2300đ

2600đ

2350đ

2700đ

3000

1550đ

1900đ

2300đ

1950đ

2350đ

4000

1360đ

1700đ

2100đ

1750đ

2200đ

5000

1250đ

1600đ

1950đ

1655đ

2000

6000

1160đ

1500đ

1850đ

1550đ

1900đ

7000

1110đ

1450đ

1800đ

1500đ

1850đ

8000

1100đ

1400đ

1750đ

1450đ

1800đ

9000

1100đ

1390đ

1700đ

1400đ

1780đ

QUY CÁCH SẢN PHẨM

Số
Lượng

Đơn giá 
không
cán nilon

Đơn giá 
cán bóng nilon
1 mặt

Đơn giá 
cán bóng nilon
2 mặt

Đơn giá 
cán mờ nilon
1 mặt

Đơn giá 
cán mờ nilon
2 mặt

 • Định lượng giấy: C200
 • Kích thước mở ra: 42 x 29.7cm
 • Kích thước gập vào: 21 x 29.7cm
 • In Offset nhiều màu 2 mặt siêu nét
 • Thời gian giao hàng 4 ngày
 • Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

1000

3000đ

3600đ

3900đ

3700đ

4000đ

2000

2200đ

2500đ

2800đ

2550đ

2900đ

3000

1750đ

2100đ

2500đ

2050đ

2550đ

4000

1560đ

1900đ

2300đ

1950đ

2400đ

5000

1450đ

1800đ

2150đ

1855đ

2200

6000

1260đ

1780đ

2050đ

1750đ

2100đ

7000

1310đ

1750đ

2100đ

1700đ

2050đ

8000

1300đ

1600đ

1950đ

1650đ

2000đ

QUY CÁCH SẢN PHẨM

Số
Lượng

Đơn giá 
không
cán nilon

Đơn giá 
cán bóng nilon
1 mặt

Đơn giá 
cán bóng nilon
2 mặt

Đơn giá 
cán mờ nilon
1 mặt

Đơn giá 
cán mờ nilon
2 mặt

 • Định lượng giấy: C230
 • Kích thước mở ra: 42 x 29.7cm
 • Kích thước gập vào: 21 x 29.7cm
 • In Offset nhiều màu 2 mặt siêu nét
 • Thời gian giao hàng 4 ngày
 • Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

1000

3200đ

3800đ

4100đ

3900đ

4200đ

2000

2400đ

2700đ

3000đ

2750đ

3100đ

3000

1950đ

2300đ

2700đ

2250đ

2750đ

4000

1700đ

2050đ

2500đ

2150đ

2550đ

5000

1600đ

1950đ

2300đ

2000đ

2350

6000

1500đ

1900đ

2300đ

1900đ

2300đ

7000

1450đ

1850đ

2250đ

1850đ

2300đ

8000

1450đ

1750đ

2100đ

1800đ

2150đ

QUY CÁCH SẢN PHẨM

Số
Lượng

Đơn giá 
không
cán nilon

Đơn giá 
cán bóng nilon
1 mặt

Đơn giá 
cán bóng nilon
2 mặt

Đơn giá 
cán mờ nilon
1 mặt

Đơn giá 
cán mờ nilon
2 mặt

 • Định lượng giấy: C250
 • Kích thước mở ra: 42 x 29.7cm
 • Kích thước gập vào: 21 x 29.7cm
 • In Offset nhiều màu 2 mặt siêu nét
 • Thời gian giao hàng 4 ngày
  • Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

1000

3300đ

3900đ

4200đ

4000đ

4300đ

2000

2500đ

2800đ

3100đ

2850đ

3200đ

3000

2050đ

2400đ

2800đ

2350đ

2850đ

4000

1800đ

2150đ

2600đ

2250đ

2650đ

5000

1700đ

2050đ

2400đ

2100đ

2450

6000

1600đ

2000đ

2400đ

2000đ

2400đ

7000

1550đ

1950đ

2350đ

1950đ

2400đ

8000

1550đ

1850đ

2200đ

1900đ

2250đ

QUY CÁCH SẢN PHẨM

Số
Lượng

Đơn giá 
không
cán nilon

Đơn giá 
cán bóng nilon
1 mặt

Đơn giá 
cán bóng nilon
2 mặt

Đơn giá 
cán mờ nilon
1 mặt

Đơn giá 
cán mờ nilon
2 mặt

 • Định lượng giấy: C300
 • Kích thước mở ra: 42 x 29.7cm
 • Kích thước gập vào: 21 x 29.7cm
 • In Offset nhiều màu 2 mặt siêu nét
 • Thời gian giao hàng 4 ngày
 • Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

1000

3200đ

4100đ

4400đ

4200đ

4500đ

2000

2700đ

3000đ

3300đ

3050đ

3400đ

3000

2250đ

2600đ

3000đ

2550đ

3050đ

4000

2000đ

2350đ

2800đ

2450đ

2850đ

5000

1900đ

2250đ

2600đ

2300đ

2650

6000

1800đ

2200đ

2600đ

2200đ

2600đ

7000

1750đ

2150đ

2550đ

2150đ

2600đ

8000

1750đ

2050đ

2400đ

2100đ

2450đ

 

Cùng Danh mục bài viết
In tờ rơi

BẢNG BÁO GIÁ TỜ RƠI A4

In Name card 2

BẢNG BÁO GIÁ IN NAME CARD

In Tiêu đề thư

BẢNG BÁO GIÁ IN TIÊU ĐỀ THƯ A4

phong bi a4

BẢNG BÁO GIÁ IN PHONG BÌ A4

in-phong-bi-thu-A5

BẢNG BÁO GIÁ IN PHONG BÌ A5

phongbinho12x22cmv1

BẢNG BÁO GIÁ IN P BÌ 12 x ..

hoa don A5

BẢNG BÁO GIÁ IN HÓA ĐƠN A5

to-roi-a5-

BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A5